Promena boje tela kod kornjača

Promena boje tela je uočena kod mnogobrojnih životinja. Verovatno najpoznatije i najbrže su one kod kameleona i oktopoda.

Obojenost tela koja omogućava životinjama da ostanu neprimećene u svom okruženje, tj. da se iz ugla posmatrača stope sa pozadinom, naziva se kriptična obojenost.

Neke životinje mogu menjati boju tela tako da ostvare kriptičnu obojenost na različitim pozadinama, a sama pojava se naziva pozadinsko podudaranje (background matching).

1957 godine Woolley uočava da za kornjače nije zabeležena promena boje tela u odnosu na svetlosne uslove staništa i proučava ovu pojavu kod Chelodina longicolis. Rezultati su ukazali da kod njih boja karapaksa odgovara intenzitetu boje podloge staništa.

Ovakva pojava je uočena i kod Apalone spinifera atra koja se od svoje sestrinske podvrste A.s.emoryi, morfološki razlikuje, pre svega, po tamnijoj boji karapaksa (atra: tamna). Proučavanjem varijabilnosti boje tela kod tamne podvrste uočeno je pozadinsko podudaranje, tj. fiziološka promena boje tela tokom nekoliko nedelja-meseci kao odgovor na tamno ili svetlo okruženje.

Istraživanja promene boje tela kod Chrysemis picta marginata i Trachemys scripta elegans otkrila su pojavu promene boje tela, tj. uočeno je da se boja tela kod ovih kornjača menja tako da se postigne podudaranjanje boje tela sa bojom podloge. Posle 80 dana provedenih na tamnoj podlozi kornjače su stavljane u akvaterarije sa belom podlogom, i obratno. Nakon dodatnih 80 dana kornjače su promenile boju tela tako da odgovara boji podloge.

Ovo ukazuje da kod obe vrste promenljiva obojenost omogućava jedinkama da ostvare saglasnost boje tela sa različitim podlogama na koje mogu naiću u svom staništu.
Reference:

Reversible melanization following substrate color reversal in midland painted turtles (Chrysemys picta marginata) and Red-Eared Sliders (Trachemys scripta elegans). John W. Rowe, David L. Clark, Michael Price, John K. Tucker. Journal of Herpetology 2009 43 (3), 402-408.

Color variation among habitat types in the spiny softshell turtles (Trionychidae: Apalone) of Cuatro Ciénegas, Coahuila, Mexico. McGaugh, S. E. 2008. Journal of Herpetology 42: 347– 353.

Colour change in a chelonian. Woolley, P. 1957. Nature 179:1255–1256.

A histological and hormonal analysis of physiological and morphological chromatophore responses in the soft-shelled turtle Trionyx sp. Bartley, J.A. 1971. Journal of Zoology 163:125–144.

Fotografije: WWW i Andrew Hoffman.


Preuzeto sa kornjace.com

Aleksandar Stanikić, 2010.